Göteborgs Plåtslagerikonsult AB

Bildandet av Göteborgs Plåtslagerikonsult AB är ett naturligt steg om man vet att familjen Simonsen har en fem generationer lång tradition i att jobba som plåtslagare i Göteborg. Stefan Simonsen är själv fjärde generation tillsammans med brodern Bengt Simonsen, även deras söner håller i falstången numera.
Bengt driver Simonsens Plåtslageri AB med bas i Älvängen sen många år. Under lång tid innan dess drev farbrodern Kurt Simonsen Göteborgs Förenade Plåt AB.

2015 tog alltså Stefan steget till att efter 30 år på taken runt om i Göteborg sadla om till att bli konsult. Han löser av två ärrade kämpar, Hasse Pettersson (f 1944) och Raemo Tillman (f 1937). Dessa gentlemen har en gedigen historik som entreprenörer innan de nu avrundar karriären med 20 års konsultjobb i Plåtslagerikonsulenter i Göteborg Handelsbolag.

Stefan fyllde 50 år 2015 men i sällskap med Raemo och Hasse får han nog ändå betraktas som en yngling i sammanhanget. Veteranerna fasar försiktigt ut sig själva. Gamla kunder skall känna igen sig, uppdragen skall rulla på som planerat och Stefan är vid det här laget självgående. Vem som helst kan förstå att de gamle har en enorm kunskapsmassa som de fortfarande kan dela med sig av.

Uppdragen kommer precis som under Hasses och Raemos tid vara att utföra besiktningar och kontroller. Det kommer även fortsättningsvis vara en viktig bit i att upprätta åtgärdsförslag och beskrivningar för upphandlingar.

Stefan Simonsen finns på tel 0705-574911 eller på mail stefan.simonsen@plåtslagerikonsult.se.

– – – –

Stefan jobbar i tätt samarbete med Mattias Johansson på Syncronisera Projektledning som utför besiktningar, uppdrag som KA och olika sorters byggkonsulttjänster.